decoratie naar historisch model

decoratienaarhistorischmodel.jpg